Werken aan onszelf is niet bedoeld om de golven in de oceaan van het leven kwijt te raken, maar om te leren hoe we moeten surfen.

Ken Wilber

 

coachwerkplaats

  • meditatieve en lichaamsgerichte inquiry voor gebruik in counselling, coaching, therapie en in complementaire zorg
  • professionalisering en deskundigheidsontwikkeling
  • diverse nascholingen en opleiding 'Integraal Essentie Coach'

  • Je hebt affiniteit met meditatie en ziet de waarde van het gebruik van meditatie in je werkpraktijk bij het begeleiden van anderen.

  • Je weet dat het lichaam belangrijke boodschappen in zich heeft die zich kunnen openbaren als je aandacht schenkt aan de fysieke signalen.
  • Je hebt belangstelling voor oosterse filosofie en -psychologie en voegt deze kennis graag toe aan westerse moderne inzichten.
  • Je deinst er niet voor terug om zorgvuldig en met compassie je eigen gedrag, woorden en gedachten te onderzoeken.
Nascholing Kernachtig Coachen

 

Een nascholing waarin Inquiry centraal staat. Dit is een meditatieve begeleidingsvorm waar geleidelijk tot diepere lagen gekomen wordt.

 

Nascholing Overdracht en Tegenoverdracht

 

Een fenomeen wat vooral voorkomt in coach- en begeleidingsrelaties. Het kan zowel de relatie als het begeleidingstraject schaden.

 

Opleiding tot Integraal Essentie Coach

 

Start 5 januari 2024 door Meditatieinstituut Nederland. Een opleiding waarbij je eigen proces leidend is om een deskundig professioneel coach te worden.

 

In de nascholingen, bijscholingen coaches en de opleidingen voor coachen is lichaamswerk, ademwerk en meditatie een onderdeel van de werkmethoden.

 

Inspiratiebronnen

 

De inspiratiebron voor de na- en bijscholingen van ADISAT bestaat uit oosterse psychologie en -filosofie in samenhang met moderne westerse kennis.

 

Afhankelijk van de scholing worden korte duidingen gegeven binnen de context van de thema's uit het lesprogramma. Door de aan de theorie gerelateerde oefeningen en meditaties krijgen de scholingen een ervaringsgericht karakter.

Meditatie als rode draad

 

 

In alle programma's van ADISAT komt in meer of mindere mate meditatie voor. Het kunnen korte momenten zijn om rust te brengen en het hoofd te bedaren, tot analytische meditaties die tot inzichten kunnen leiden.